4. maj 2001

Memoirs from Hijiyama
"On August 6, 1945, the B-29 bomber Enola Gay dropped the atomic bomb Littleboy on Hiroshima, and changed the face of warfare."
En både meget flot og dyster DHTML præsentation af afslutningen på krigen i Stillehavet. Spørgsmålet som selvfølgelig kan stilles, er om projektets stærkt æstetiserede formidlingsform yder beretningens grusomhed retfærdighed. Eller sagt på en anden måde: Er det sådan lidt for, hmm, smart?
Men nej, synes jeg, Memoires er ekstremt engagerende i sin følelsesladede måde at formidle historien på. Skal man have facts, er der jo andre steder.