4. okt. 2002

Mette Frederiksen (MF)
Som et led i debatten omkring forbydelse af prostitution (hvor jeg så mener at Mette Frederiksen og Bettina Heltberg er nazister og rabiate mandehadere) er Jeg er blevet tilmeldt Mette Frederiksens nyhedsbrev, det bringes her i sin fulde længde :

NYHEDSBREV FRA METTE FREDERIKSEN
- Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet
- Nyheder fra Christiansborg

Nyhedsbrev nr. 4 -- Onsdag d. 2. oktober, 2002

INDHOLD:

- FOLKETINGETS ÅBNING: Ny samling, gamle tanker.
- PROSTITUTION: Derfor overvejer jeg et forbud mod prostitution.
- ROCKERNE: Slå til før det er for sent.
- KULTUR: Forlig om kunststøtte indgået med alle partier.
- SKAT: Skatten på arbejde skal ned.
- Om nyhedsbrevet.
--------------------------------

FOLKETINGETS ÅBNING: Ny samling, gamle tanker

Tirsdag d. 1. oktober 2002 åbnede Folketinget efter sommerferien. Det betyder ikke, at der har været ferie de sidste par måneder, men det betyder at nu begynder møderne og afstemningerne i Folketingssalen.

Som traditionen byder det begynder Folketingets samling med, at statsministeren holder sin tale om regeringens planer for det kommende år. I år var det derfor statsminister Anders Fogh Rasmussen, der holdt talen. Jeg vil ikke bruge meget tid på talen for den understregede blot regeringens snæversynethed.

For hvor var den reelle vision om at bryde den sociale arv? Og hvordan hænger bekæmpelsen af den sociale arv sammen med, at arbejdsløses børn skal skubbes bagerst i køen til daginstitutioner? Hvor var desuden den nødvendige globale vision. Den var der ikke, i stedet var der en nærmest ubetinget opbakning uanset hvad den amerikanske præsident George Bush vælger at foretage sig.
--------------------------------
PROSTITUTION: Derfor overvejer jeg et forbud mod prostitution

For et par uger siden talte jeg med Politiken. Her nævnte jeg blandt andet, at man burde overveje et forbud mod prostitution. Den overvejelse skabte for at sige det mildt en del debat. Både TV, radio og avisernes ledere og læsebreve blev aktiveret i debatten for og imod en kriminalisering af kunderne hos de prostituerede. Samtidig er der vel nærmest ikke en borger i dette land, som ikke er blevet aftvunget en stillingtagen til prostitution.

Jeg synes, det er helt nødvendigt, at overveje et forbud mod prostitution. Det gør jeg fordi det handler om samvittighed om at forholde sig til det, der sker i samfundet og om at sende et signal, ikke mindst til de unge, om at andre mennesker ikke er til salg -- samt at få flere mennesker til at overveje hvilke værdier relationer mellem mennesker skal bygge på.

Mens man kan være skeptisk over for et forslag, så synes jeg ikke, at vi som medmennesker kan undlade at forholde os til handel og nedværdigelse af andre mennesker. Aktuelt har en ekstremt stærk film om prostitution lige haft dansk premiere. Den svenske film "Lilja 4-ever" handler netop om kvindehandel og prostitution. Det er en meget rå og ærlig film som Berlingske Tidende gav 5 ud af 6 stjerne i sin anmeldelse fredag d. 27. september. Jeg synes personligt, at man skylder sig selv at se filmen og tage stilling bagefter. Du kan læse hele anmeldelsen af "Lilja 4-ever" her: http://www.berlingske.dk/kultur/artikel:aid=217354/

Læs mere om prostitutionsdebatten på www.mettefrederiksen.dk/prost.htm
--------------------------------
ROCKERE: Slå til før det er for sent

I Socialdemokratiet er vi for nyligt kommet med et forslag til bekæmpelse af rockere. Det betyder større fokus på rockernes lyssky indkomster og en erkendelse af, at der ikke er tale om hyggelige klubbber af motorcykelentusiaster. I Ballerup har jeg været med til at starte et lokalt initiativ imod rockere. Det betyder at kommunen, jeg og en række lokale ressourcepersoner har sat fokus på rockere i Ballerup. Ikke fordi vi har mange rockere i Ballerup, men netop fordi vi ønsker at tage fat -- også lokalt -- inden problemet breder sig.

Vi har fulgt initiativet op med et lokalt stormøde hvor 70-80 borgere var mødt op i på Tapeten tirsdag d. 24. september. Det var et godt møde hvor vi blandt andet fik slået fast at kampen mod rockere og f.eks. deres dummebøder også er et forældre- og medborgeransvar. Og det handler også om, at også såkaldte pæne mennesker skal lade være med at købe billige TV ved bagklappen af varevogne.

Ballerup Kommune har mere om initiativet mod rockere i Ballerup på sin hjemmeside
--------------------------------
KULTUR: Forlig om kunststøtte indgået med alle partier

Tirsdag d. 1. oktober indgik samtlige partier forlig med kulturminister Brian Mikkelsen om en ny struktur for uddelingen af kunststøtte. Som kulturordfører har jeg været med til forhandlingerne. For mig har det været vigtigt, at støtten til kunsten fortsat bliver fordelt af kunstmiljøet og ikke af ministeren og hans embedsmænd -- det såkaldte armslængdeprincip. Med forliget bliver det princip opretholdt samtidig med at både det nye Kunstråd og Kunstfonden får hver sit repræsentantskab, hvilket jeg betragter, som en demokratisk sejr. Læs mere om forliget på Kulturministeriets hjemmeside på: www.kum.dk
--------------------------------
SKAT: Nyt skatteudspil fra S, lettelser og fokus på ligestilling

Udover vores rocker-udspil har vi netop også lanceret et skatteudspil, der udfordrer VK-regeringens simple skattestop. Det centrale i vores udspil er, at skatten på arbejde skal nedbringes, at vores skattesystem styrkes i forhold til resten af verden og at indsatsen over for skattesnyd skal optrappes. Samtidig er der i udspillet flere gode initiativer, som især børnefamilier får glæde af; Vi foreslår at indføre et loft over det, som skal betales for at få passet børn. Ingen skal fremover betale mere end 1000 kroner om måneden for at få passet et barn, uanset om det er vuggestue, børnehave eller dagpleje. Vi fastholder fripladsreglerne for lave indkomster og søskenderabat for familier med flere børn. Helt centralt indgår også pasningsgaranti for alle landets kommuner, og vi sender dermed det klare signal, at den moderne familie i Danmark skal kunne kombinere familie og arbejdsliv. Det havde VK-regeringen ellers sået tvivl om med deres makværk af en barselslovgivning. Der er desuden en klar omfordeling i det nye udspil. Den omfordeling betyder, at ikke alene står en familie bestående af en SID’er og en HK’er med hhv. 224.600 og 150.900 og egen bolig til at få en skattelettelse på mellem 5400 og 7200 om året, men også når pensionsalderen kommer vil der blive omfordelt fra de højeste indtægter til de laveste.

Du kan hente hele oplægget og flere eksempler på Socialdemokratiets hjemmeside www.socialdemokratiet.dk - eller læs nogle kortere versioner af oplægget på www.altinget.dk -- direkte link er: Her